Družbena odgovornost

Tudi za leto 2021 smo od podjetja Interseroh prejeli certifikat Resources Saved za reciklažo sekundarnih surovin, kot so odpadna električna in elektronska oprema, papirna in kartonska embalaža, mešane kovine, steklena embalaža ter plastična embalaža. Z recikliranjem navedenih materialnih tokov je bilo prihranjenih 532 ton materialnih virov in 49.641 kilogramov toplogrednih plinov.

Certifikate-2021.jpg

Vletu 2020 smo reciklirali naslednje sekundarne surovine, ki spadajo v materialni tok: odpadna električna in elektronska oprema, papirna in kartonska embalaža, mešane kovine, steklena ter plastična embalaža. Z recikliranjem teh materialnih tokov je bilo preračunano prihranjenih 419 ton materialnih virov in skoraj 47.000 kilogramov toplogrednih plinov.

Certificate-resources-2020.jpg

V letu 2019 smo reciklirali naslednje sekundarne surovine, ki spadajo v materialni tok: Odpadna električna in elektronska oprema, papirna in kartonska embalaža, mešane kovine, steklena embalaža, plastična embalaža in mešana embalaža. Z recikliranjem navedenih materialnih tokov je bilo prihranjenih 982 ton materialnih virov in 137 ton toplogrednih plinov.

Certifikat-Resources-Saved-2019.jpg

V letu 2018 smo reciklirali naslednje sekundarne surovine, ki spadajo v materialni tok: papirna in kartonska embalaža, lesena embalaža, mešane kovine, steklena embalaža, plastična ter mešana embalaža. Z recikliranjem teh materialnih tokov je bilo preračunano prihranjenih 2.073 ton materialnih virov in skoraj 300 ton toplogrednih plinov.

Certifikat-Resources-Saved-2018.jpg

V letu 2017 smo reciklirali naslednje sekundarne surovine, ki spadajo v materialni tok: odpadna električna in elektronska oprema, papirna in kartonska embalaža, mešane kovine, steklena embalaža, plastična ter mešana embalaža. Z recikliranjem teh materialnih tokov je bilo preračunano prihranjenih 2.238ton materialnih virov in dobrih 300ton toplogrednih plinov.

sertifikate-2017.jpg

V letu 2016 smo poskrbeli za ponovno uporabo mnogih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot so različne vrste embalaže (papirna, kartonska, steklena in plastična embalaža in mešane kovine). Skladno z zakonom smo v letu 2017 zbrali in poskrbeli za več kot 680t različnih vrst embalaž.

sertifikat2016.jpg

V letu 2015 smo poskrbeli za ponovno uporabo mnogih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot so različne vrste embalaže (papirna, kartonska, lesena, steklena in plastična), steklo, kovine in sestavljena embalaža. Skladno z zakonom smo zbrali in poskrbeli za 621 ton različnih vrst odpadne embalaže.

certificate2015.png

V letu 2014 smo reciklirali naslednje sekundarne surovine: materialni tok, kamor spadajo papirna in kartonska embalaža ter plastična embalaža. Z recikliranjem teh materialnih tokov je bilo preračunano prihranjenih 30.352 kg materialnih virov in 4.879,10 kg toplogrednih plinov.

certificate2014.jpg

V podjetju Lomas d.o.o. zelo podpiramo ohranjanje naravnih virov in vestno recikliramo tako na ravni podjetja, kot posameznika (ločeni koši za embalažo, papir in ostale odpadke). To, da smo pri ločenem zbiranju res uspešni, nam je potrdilo tudi podjetje INTERSEROH d.o.o., ki nam je podelilo individualni certifikat CERTIFICATE RESOURCES SAVED 2013. S svojim ravnanjem in prizadevanjem smo zgled drugim pri varčevanju z materialnimi viri, varovanju okolja in preprečevanju podnebnih sprememb. Recikliranje odpadnih materialov lahko močno prispeva k varčevanju in ohranjanju milijonov ton dragocenih materialnih virov ter zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.
V letu 2013 smo tako poskrbeli za ponovno uporabo mnogih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot so različne vrste embalaže (papirna, kartonska, lesena, steklena in plastična) ter mešane kovine.
Z recikliranjem teh materialnih tokov smo prihranili 593 ton materialnih virov, kar je enako 1.399 jablan! Poleg tega so se s tem izpusti toplogrednih plinov zmanjšali za 103 tone.

certificate.jpg

Pomembnejše donacije in humanitarne akcije

Lomas d.o.o. skupaj s podjetjem Johnson&Johnson že od leta 2012 sodeluje z Rdečim križem Slovenije pri njihovi aktivnosti “Peljimo jih na morje”. V določenem obdobju od vsakega prodanega izdelka blagovne znamke Johnson’s baby za to aktivnost namenimo 0,10€. Tako smo v prvem letu s pomočjo zvestih kupcev in potrošnikov zbrali kar 7.000€. Humanitarno akcijo in svoj namen smo predstavili tudi z oglasnimi sporočili, javnost pa je aktivnost sprejela z zanimanjem. Zaradi zares dobrih odzivov, smo se skupaj z Johnson&Johnson odločili humanitarno akcijo »Peljimo jih na morje« podpreti tudi naslednje leto, z željo po enakem ali še boljšem končnem zbranem znesku.

V letu 2013 smo Rdečemu križu Slovenije za humanitarno aktivnost “Peljimo jih na morje” donirali kar 8.000€

4.jpg

V letu 2014 smo naše sodelovanje nadgradili. S projektom “Topel obrok za otroke” smo skupaj z Johnson&Johnson podprli humanitarno aktivnost RK Slovenije, “Drobtinica”. Prispevali smo sredstva za več kot 3.000 toplih obrokov..

slika3.jpg

Večkrat, z artikli blagovnih znamk, ki jih zastopamo, pomagamo neprofitnim organizacijam (SIBAHE Slovenska banka hrane, Dnevnemu centru za brezdomce v okviru Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in drugim) pri humanitarnih akcijah zbiranja hrane, izdelkov za osebno nego in čistil.

Ob poplavah na Balkanu smo se številnim organizacijam in posameznikom ter mnogim slovenskim športnikom, ki so se samoiniciativno organizirali in zbirali pomoč za poplavljene pridružili tudi mi – Lomasovci, kot tudi podjetje Lomas . Pri tem so nam na pomoč priskočili naši principali Colgate Palmolive, Johnson&Johnson, Saponia in Varta. Pripravili smo pakete izdelkov za osebno higieno (Palmolive, Carefree, o.b., Dettol), pralnih praškov in čistil (AVA, Faks, Nila, Ajax, Cillit...) otroške kozmetike (Johnson's Baby) ter baterijskih svetilk in baterijskih vložkov (Varta). Zbirali smo tudi denar ter z zbranim zneskom kupili otroške plenice. Skupaj smo zaposleni in podjetje donirali blago v vrednosti več kot 20.000€!!!
Poleg tega smo nakup izdelkov blagovnih znamk, ki jih zastopamo, po nabavnih cenah, omogočili tudi zunanjim kupcem, ki so artikle ravno tako namenili v pomoč poplavljenim.

slika1.jpg slika2.jpg

Izjava in zaveza vodstva k družbeni odgovornosti

Obstajamo od leta 1996. Vse svoje moči smo usmerili k temu, da vam omogočimo kar najboljše in enostavnejše življenje. Kot distributersko podjetje že 25 let skupaj z našimi dobavitelji in kupci omogočamo končnemu potrošniku dostopnost do velikega števila blagovnih znamk. Verjamemo v kvaliteto izdelkov, katere distribuiramo, zato jih, skladno s tem tudi pozicioniramo, tako v zavesti potrošnika kot tudi na police, kot premium blagovne znamke. V odlično ekipo združujemo perspektivne in izobraženih ljudi vseh generacij, ki si prizadevajo, da s svojo jasno vizijo in cilji, končnemu potrošniku zagotovijo kvaliteten in enostaven nakup.

Vodstvo našega podjetja se ves čas trudi zadržati in nadgraditi dosežen nivo kvalitetnega timskega dela, hkrati pa investira v še boljše rezultate. Jedro naših vrednot tvorijo: VZTRAJNOST, KREATIVNOST, POZITIVNA ENERGIJA, USPOSOBLJENOST in ZAUPANJE, v zadnjem času pa se jim vse bolj pridružuje tudi DRUŽBENA ODGOVORNOST.

Ves čas delovanja se trudimo, da v svojo poslovno politiko poleg osnovne skrbi za uspešno delovanje podjetja, uvrščamo tudi skrb za vse, s katerimi pri svojem poslovanju prihajamo v stik. Za nas to pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave, okolja in sredine, v kateri delujemo.

Družbeno odgovornost razumemo kot skrb za družbo in naravno okolje skozi transparentno ter etično delovanje, ki:

  • prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in družbeno blaginjo,
  • upošteva pričakovanja vseh interesnih skupin,
  • je v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z mednarodnimi normami delovanja,
  • je integrirana v celotno organizacijo in se uporablja v vseh njenih odnosih.

Obenem se zavezujemo, da se bomo trudili tako razumljeno družbeno odgovornost še naprej implementirali v okviru delovanja podjetja in kot del organizacijske kulture v optimalnem obsegu, kot ga omogoča naše poslovno okolje.

Ljubljana. 7.6.21

izjava-in-zaveza.jpg