Naši proizvodi

Blago široke potrošnje

Na tržišču blaga široke potrošnje v Sloveniji, Lomas d.o.o. predstavlja pomembnega distributerja. Distribucija blaga široke potrošnje je naša osnovna dejavnost, sicer pa našim partnerjem nudimo celovito uslugo: od uvoza in carinjenja blaga, preko skladiščenja do marketinških aktivnosti, prodaje, dostave in financiranja.

Naši partnerji v poslih distribucije so velika mednarodna in domača podjetja. Njihovo dolgoletno partnerstvo z nami, v kombinaciji z našo energijo, fleksibilnostjo, viri in znanjem iz leta v leto prinaša uspeh ter rast. Za prodajne programe, ki jih distribuiramo, je naš cilj dostopnost blaga končnim kupcem v vsakem trenutku in na vsakem mestu.

FMCG divizija ima visoko razvit know-how iz področja upravljanja s ključnimi kupci, upravljanja s kategorijami izdelkov in trade marketinga, ki se kontinuirano nadgrajuje in usklajuje s trendi na domačem in tujih trgih.